Την Παρασκευή 03-02-17 και ώρα 13:30 στο γραφείο του Γυμνασίου μας συνεδρίασε η επιτροπή αξιολόγησης για την επιλογή πρακτορείου για την πραγματοποίηση πολυήμερης εκδρομής στη Θεσσαλονίκη. 

Έξι προσφορές υποβλήθηκαν στο σχολείο μας εκ των οποίων οι δύο (SamiotisTours και Funtours) θεωρήθηκαν μη έγκυρες, επειδή υποβλήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς να είναι κλειδωμένο το αρχείο. Επιλέχθηκε το Connection travel επειδή η πρότασή του ήταν πλησιέστερη στους όρους της στην προκήρυξη του διαγωνισμού. 

·         Lesvos Tours

·         Connection Travel

·         Repanis Tours

·         Samiotis Tours

·         Προορισμός travel & tourism

·           Fun tours                              

Σ    Επειδή όμως το επιλεγμένο πρακτορείο στην προτεινόμενη σύμβαση είχε αλλαγές ως προς το επιλεχθέν ξενοδοχείο, και την αεροπορική εταιρεία ο διαγωνισμός ακυρώθηκε και επαναπροκηρύχθηκε με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για τις 16-02-17 και ώρα 12:30 Στον δεύτερο διαγωνισμό πήραν μέρος όλα τα πρακτορεία και όλων ήταν έγκυρες οι προσφορές τους.