Η Α' Λυκείου στα πλαίσια της Ερευνητικής  Εργασίας διερεύνησε  το θέμα

"ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ ΝΕΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ "

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΙ- TA ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ      

ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

Η ΖΩΗ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ