Η Β Λυκείου στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας διερεύνησε το θέμα: "Μύθοι και θρύλοι"

 

Η μυθολογία της Λέσβου:
 
Ευρωπαϊκοί μύθοι!
 
ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ!:
 
ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ ΘΡΥΛΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
 
Οι μύθοι της Άγρας:

https://drive.google.com/open?id=0B5zki3vKKgWnOWk0YkFVVzJLMWM

Η Α Λυκείου στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας διερεύνησε το θέμα: "Καταρράκτες"

Μύθοι και ιστορίες για τους καταρράκτες:

 
ΟΙ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ:
 
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ:
 
Παγκοσμίως γνωστοί καταρράκτες: